środa, 23 kwietnia 2014

Front wschodni w fotografii-facebook

Hej ! Natknąłem się na facebooku na super funpage poświęcony wojskowości i militariom na facebooku. Zdjęcia umieszczane na tej stronie pochodzą z okresu walk na froncie wschodnich. Jest tam wiele świetnych zdjęć, które nie tylko wywołują współczucie ale i również są świetną motywacją do dzieł modelarskich. Najciekawsze zdjęcia według mnie: To zdjęcie mówi samo za siebie, jego twarz wyraża więcej niż tysiąc słów-żołnierz niemiecki podczas bitwy stalingradzkiej- German soldier during the Battle of Stalingrad Żołnierz Waffen SS z LSSAH podczas walk w ZSRR 1941/1942 - Waffen SS soldier from LSSAH on the Eastern front in Russia 1941/42 Żołnierz Waffen SS-LSSAH z obsługi karabinu maszynowego MG-34-ZSRR 1941/1942- Waffen SS MG-34 team from LSSAH on the Eastern front in Russia 1941/42 Zwycięzca i zwyciężony PzKpfw VI Tiger i jego ofiara, KV-1S-Winner and loser PzKpfw VI Tiger and his victim, the KV-1S Natarcie jednostek Armii Czerwonej w kierunku węgierskiej stolicy.Operacja budapesztańska, 19 grudnia 1944 roku- The attack units of the Red Army in the direction of the Hungarian capital.December 19, 1944.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz